О нама

slide-business-corporate

Предузеће за издавачку делатност и консалтинг  „Институт за рачуноводство и ревизију“ д.о.о., Београд основано је 16.09.1999. године од стране Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

„Институт за рачуноводство и ревизију“ д.о.о., Београд дуги низ година активно ради на развоју, усавршавању и примени савремених рачуноводствених метода и прописа.

Основне карактеристике предузећа се огледају у дугогодишњем искуству у пракси и концептуалном знању, као и методолошким вештинама и способностима да се клијенту укаже на праве смернице у вредновању и примени позитивне праксе у вођењу привредних друштава и пословању уопште.

Предузеће је организовано тако да, користећи искуство, својим клијентима пружа помоћ преко целе године у вези са тумачењем законских прописа, организацијом пословања и других питања везаних за њихово пословање.

Предузеће по потреби, ангажује и већи број спољних сарадника – експерата за поједине области, који ефикасно учествују у пружању различитих услуга.

Искуство је најбољи учитељ“ –  М. Т. Цицерон