О нама

slide-business-corporate

Привредно друштво за издавачку делатност и консалтинг  „Институт за рачуноводство и ревизију“ д.о.о., Београд основано је 16.09.1999. године од стране Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

„Институт за рачуноводство и ревизију“ д.о.о., Београд дуги низ година активно ради на развоју, усавршавању и примени савремених рачуноводствених метода и прописа.

Основне карактеристике Института се огледају у дугогодишњем искуству у пракси и концептуалном знању, као и методолошким вештинама и способностима да се клијенту укаже на праве смернице у вредновању и примени позитивне праксе у вођењу привредних друштава и свих других организационих облика и пословању уопште, укључујући и јавни сектор.

Институт је организован тако да, користећи искуство, својим клијентима пружа помоћ преко целе године у вези са тумачењем законских прописа, организацијом пословања и других питања везаних за њихово пословање, како кроз континуирану организацију тематских семинара/вебинара о актуелним темама, тако и путем пружања непосредних консултантских услуга и издавањем како периодичних публикација тако и посебних специјализованих стручних издања.

Искуство је најбољи учитељ“ –  М. Т. Цицерон