Консултативна настава за стицање професионалног звања

„Институт за рачуноводство и ревизију“ д.о.о., Београд у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора организује консултативну наставу за испите који се полажу код Савеза рачуновођа и ревизора Србије за стицање професионалних звања у рачуноводству (рачуновођа, овлашћени рачуновођа и овлашћени јавни рачуновођа).

Консултативна настава се одржава у Београду, током маја и новембра месеца, за предмете за које се пријави довољан број кандидата..

Контакт телефони за детаљне информације и пријаву:
011 2628-180

Текући рачун: 160-264048-34 Banca Intesa

On-line пријава за консултативну наставу