Контакт

Институт за рачуноводство и ревизију д.о.о.
Његошева 19, 11000 Београд, Србија
Тел: 011 / 3345 – 007
Моб: 063 / 269 – 010
E-mail: office@irr.co.rs
              webinar@irr.co.rs

Матични број: 17307479
ПИБ: 100155520
Текући рачун: 160-264048-34 Banca Intesa