Контакт

Институт за рачуноводство и ревизију д.о.о.
Ристе Марјановића 29, 11030 Београд, Србија
Тел: 011 / 2628 – 180
Факс: 011 / 2030 – 175
E-mail: office@irr.co.rs

Текући рачун: 160-264048-34 Banca Intesa