Контакт

Институт за рачуноводство и ревизију д.о.о.
Добрачина 30, 11000 Београд, Србија
Тел: 011 / 2628 – 180, 3282 – 834
Факс: 011 / 2624 – 915
E-mail: office@irr.co.rs

Текући рачун: 160-264048-34 Banca Intesa