Webinar – ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА КОМПЛЕТНИМ УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА

УСВОЈЕНА СУ И ПОДЗАКОНСКА АКТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

организују дводневни ВЕБИНАР на тему

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА

 ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И НАЧИНИ ПРИМЕНЕ –

23. децембар 2021. од 10 до 14 часова
24. децембар од 10 часова (одговори на питања)

Повлашћена цена издања:
1.600 дин. + ПДВ за учеснике вебинара и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката
 • Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у ХМЛ облику и рад са њима у складу са Законом о еФактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стандардизиваних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Како Е-Фактурисање функционише?
 • Систем Електронских Фактура – Процес регистровања и приказ функционалности
 • Специфичности поступања организација приватног сектора – приказ Иделаног система обраде
 • Рачуноводствене агенције – специфичности обраде еРачуноводствених исправа
 • Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора
 • Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура – Е-писарница,
  Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 24. децембар)

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРЕДАВАЧУ 

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (23. и 24. децембар).
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_23_decembar.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 22. децембра) на webinar@irr.co.rs

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
22. децембра.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за кориснике услуга Института РР (учесници неког од претходних вебинара и др.) износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_23_decembar.pdf