Бесплатни Webinari за чланове Савеза и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

webinar

28. јануар 2022 (петак)
у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ 

Програм Webinara

  • Састављање финансијских извештаја по новим правилима
  • Актуелности из радних односа (зараде од 1. јануара, олакшице за новозапослене)
  • Примена осталих измењених пореских прописа и актуелне информације (ПДВ, порез на добит)
  • Вредновање елемената биланса стања и успеха
  • Утврђивање пореза на добит
  • Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
  • Одговори на питања

4. фебруар 2022 (петак)
у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Програм Webinara

  • Актуелности у законској регулативи
  • Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја
  • Порез на добит код корисника буџетских средстава

Webinari почињу у 10 часова.

Услови учешћа
Webinari су бесплатни за чланове Савеза РР Србије, који су измирили чланске обавезе за 2021. или 2022. и претплатнике на приручник Рачуноводствена пракса.За приступ Webinarima потребно је да попуните образац на web-пријави:
ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРЕТПЛАТНИКЕ ПРИРУЧНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА
ИНТРУКЦИЈЕ ЗА ПРИСТУП webinarima биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 27.1.2022. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.Учесници који нису претплатници, материјал за webinar за реални сектор (РП бр. 2-3/2022) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара, а материјал за буџетски сектор (РП бр. 5-6/2022) по цени од 6.200 динара, на текући рачун Института за рачуноводство и ревизију бр: 160-264048-34
Континуирана едукација

За професионалне рачуновође – чланове Савеза присуство webinarima (на једном или оба webinara) евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа

Чланови који нису измирили чланарину за 2021, могу то учинити путем Одлуке о висини годишње чланарине која се може преузети са следећег линка Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза – физичка лица) за 2021. Право присуства такође имају чланови који су измирили чланарину за 2022. Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза – физичка лица) за 2022. 

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007seminar@srrs.rs