Webinar – Примена Закона о електронском фактурисању са зависним пореским поступањима

организују дводневни ВЕБИНАР

УЖИВО ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА НА СЕФ ПОРТАЛУ

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА

  ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И КОМПЛЕТНА УПУТСТВА ПОСТУПАЊА –

20. април 2022. од 10 до 14 часова
21. април од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције еРачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката
 • Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у XML облику и рад са њима у складу са Законом о електронском фактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардазивоних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА НА СЕФ ПОРТАЛУ

3. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Начини израде, садржаја, рачуноводствене обраде и обрачуна ПДВ код нових електронских рачуноводствених исправа
 • Систем Електронских Фактура – Процес регистровања и приказ функционалности
 • Специфичности поступања организација приватног сектора – приказ Идеалног система обраде
 • Рачуноводствене агенције – специфичности обраде еРачуноводствених исправа
 • Приказ и објашњење Система за Управљање Фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде еРачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

4. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА еДОКУМЕНАТА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања еФактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде еФактура – еПисарница, еДеловодник, еАдминистрација и еАрхива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 21. април)

ПРЕДАВАЧИ:
– Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање
– Предраг Петровић, уредник приручника „Рачуноводствена пракса“

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА 

ПОТПУНО НОВО ИНСТРУКТИВНО ИЗДАЊЕ

Повлашћена цена за купце претходног издања, претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и учеснике претходних вебинара на ову тему

Активни чланови Савеза рачуновођа и ревизора Србије ово издање добијају бесплатно

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (20. и 21. април).
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_april_2022.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 19. априла) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
19. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара, купце претходног издања и др. износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 9.200 дин. са ПДВ

 Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_20_april_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405

Вебинар – ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА КОМПЛЕТНИМ УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА

УСВОЈЕНА СУ И ПОДЗАКОНСКА АКТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

организују дводневни ВЕБИНАР на тему

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА КОМПЛЕТНИМ УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА

 ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И КОМПЛЕТНА УПУТСТВА ПОСУПАЊА –

24. новембар 2021. од 10 до 14 часова
29. новембар од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката
 • Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у ХМЛ облику и рад са њима у складу са Законом о еФактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардазивоних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Како Е-Фактурисање функционише?
 • Систем Електронских Фактура – Процес регистровања и приказ функционалности
 • Специфичности поступања организација приватног сектора – приказ Иделаног система обраде
 • Рачуноводствене агенције – специфичности обраде еРачуноводствених исправа
 • Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора
 • Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура – Е-писарница,
  Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 29. новембар)

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРЕДАВАЧУ 

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (24. и 29. новембар).
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_24_novembar.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 23. новембра) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 23. октобра.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за кориснике услуга Института РР (учесници неког од претходних вебинара и др.) износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_24_novembar.pdf 

Учесници вебинара и претплатници на приручник Рачуноводствена пракса остварују право на повлашћену цену (1.600 дин. + ПДВ) за поручивање издања Приручник за електронско фактурисање.Цена за остале заинтересоване је 3.200 дин. + ПДВ.Предрачун за поручивање овог издања у претплати можете преузети овде