Webinar – Девизно пословање

организују WEBINAR на тему

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

– Платни промет, девизна плаћања у Србији, алтернативни облици плаћања, прекршаји –

1. јул 2021. од 10 часова

Предавачи:
Бранка Ђорђевић, експерт за девизно пословање из Министарства финансија
Иво Ђукановић, адвокат

ПРОГРАМ WEBINARA

  • платни промет са иностранством са освртом на најчешћа питања из праксе (учесници и начин обављања платног промета са иностранством, шифре основа, посебне ознаке, рефундација трошкова, допунска уплата страног оснивача, отпис и припис разлике у односу на фактурисану вредност, услови и начин повраћаја средстава);
  • платни промет у ефективном страном новцу (случајеви у којима се плаћања, наплаћивање, уплате и исплате могу вршити у ефективном страном новцу, обавезе резидената код наплате у ефективном страном новцу);
  • случајеви у којима се наплата, плаћање и пренос у Републици могу вршити у девизама;
  • пребијање дуговања и потраживања у девизном пословању;
  • пренос потраживања и дуговања у девизном пословању;
  • најчешћи прекршаји у вези са обавезом извештавања о појединим девизним пословима;
  • прекршајни поступак (прекршајна пријава, покретање прекршајног поступка пред судом, права и обавезе лица против којих је поднета прекршајна пријава, врсте судских одлука, жалбени поступак, специфичност института застарелости код девизних прекршаја).
  • одговори на питања

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us). Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_1_jul.pdf
Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 30. јуна) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
30. јуна.

Полазницима ће бити обезбеђен материјал: ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ које се достављају путе email-a.
Котизација за webinar износи 7.200 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007