НОВО ИЗДАЊЕ у продаји – Примена контног оквира за привредна друштва задруге и предузетнике