Почетни курс за обављање послова у рачуноводству

„Институт за рачуноводство и ревизију“ д.о.о, Београд у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора организује почетни курс за обављање послова у рачуноводству.

Београд, Његошева 19
Нови Сад, Филипа Вишњића 4а

Почетак курса: 30. мај 2022.

Курс је намењен:

  • лицима која се по први пут срећу са рачуноводством,
  • лицима која имају образовање економске струке, али се у пракси нису бавила рачуноводством,
  • лицима која обављају у пракси део рачуноводствених послова и желе да стекну знање о целини.

Курс почиње упознавањем са основним појмовима у рачуноводству, а након тога се кроз теорију и практичне примере обрађује двојно књиговодство кроз градиво распоређено по класама.

Трајање курса

Курс траје 50 школских часова.

Настава се одржава три пута недељно
(понедељком, средом и петком) у термину од 17:30 до 20:00 часова.

Место одржавања курса

Курс се одржава у Београду и Новом Саду (ако се пријави више од 10 полазника)

Цена курса: 25.000 динара плус ПДВ (30.000) по полазнику.

Полазници курса добијају:

  • Литературу (књигу „Основи рачуноводства“ и Аналитички контни план)
  • Уверење по завршеном курсу
  • Освежење за време наставе (вода, кафа и чај).

Начин плаћања:

Плаћање се може вршити у три рате.

Прва рата износи 10.000 динара и плаћа се при пријави.
Преостали износ полазници су у обавези да измире до краја курса.

Плаћање се може вршити готовински или на текући рачун.

Погодност:

За групе и предузећа из којих се пријави више од 3 кандидата.

Препорука:

Посебно препоручујемо похађање овог курса кандидатима за стицање професионалних звања у рачуноводству.

Контакт телефони за детаљне информације и пријаву: 011 3345-007, 063 269 010

Текући рачун: 160-264048-34 Banca Intesa

On-line пријава за почетни курс за обављање послова у рачуноводству