Већ одржани webinari

Практична примена Закона о електронском фактурисању са техничким упутствима

24. и 29. новембар


Обавезе радно ангажованих оснивача привредних друштава

4. и 5. новембар


Практична примена Закона о електронском фактурисању са техничким упутствима

22. и 25. октобар 2021.


Нови систем фискализације

8. и 11. октобар


Практична примена
Закона о електронском фактурисању
и подзаконских аката

10. и 13. септембар


ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
Платни промет, девизна плаћања у Србији, алтернативни облици плаћања, прекршаји
1. јул 2021. године


НОВИ – ЈЕДИНСТВЕНИ ПРАВИЛНИК О ПДВ
Практична примена (од 1. јула 2021. године), новине, измене у односу на садашња правила, одговори на питања (дводневни)
21. и 23. јун 2021. (одговори на питања)
20. и 25. мај 2021. (одговори на питања)


ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОСЛОВАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА
у складу са Законом о рачуноводстви и Законом о електронском фактурисању
(дводневни)
18. и 22. јун 2021. (одговори на питања)

23. и 27. април 2021. (одговори на питања)
5. и 9. март 2021. (одговори на питања)


ВОДИЧ ЗA ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ
ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ИЗ БУЏЕТА

Нови пакет мера помоћи привреди
– програм директних давања из буџета
24. март 2021.


УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
за 2021. годину САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

19. фебруар 2021.