Webinar – РАД СА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ИСПРАВАМА

Због великог интересовања нов термин webinarа

организују дводневни WEBINAR на тему

РАД СА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ИСПРАВАМА

– ЗАКОНСКИ ОКВИР, МОДЕЛИ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА И ДРУГИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ –

24. децембар 2020. од 10 часова
29. децембар од 10 часова (одговори на питања)

Webinar ће се одржати у два дана – другог дана,29. децембра су одговори на питања.
У цену котизације обухваћена су оба дана (24. и 29. децембар)

ПРОГРАМ WEBINARA

1. ПРАВНИ СТАТУС ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА КАО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ

 • Преглед и тумачење актуелних законских норми у вези са условима валидности електронске рачуноводствене исправе – стари и нови Закон о рачуноводству
 • Услови израде еФактуре валидне у папирном и електронском облику
 • Искуства у примени. Приказ успешних миграција ка еФактурисању
 • Неопходност примена еФактура у раду на ЦРФ Порталу у 2021. години

2.  УСПЕШНИ ПОСЛОВНИ МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Како Е-Фактурисање функционише?
 • Идентификациона ознака – еПотпис, QR код и сл.
 • Структуирана XML Е-Фактура и модели израде
 • Интеграција са постојећим рачуноводственим софтверима

3.  ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

 • Начин израде и правни статус еДокумента
 • Новине које је донео нови Закон о еДокументу
 • Ефикасна организација пријема и слања званичних електронских докумената
 • Приказ модела аутоматске обраде улазних и излазних еРачуноводствених исправа
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских докумената

4.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 29. децембар)

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу 

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us). Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са адресе:
https://www.srrs.rs/savetovanje/prijava_24_dec.pdf 
Број учесника је ограничен.

Попуњену пријаву за учешће и доказ о уплати доставите најкасније до 23. децембра на webinar@irr.co.rs

Котизација за webinar износи 7.200 дин. (без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ).
У цену котизације обухваћена су оба дана (24. и 29. децембар).
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007