Вебинар – Јединствени правилник о ПДВ

Дводневни вебинар о ПДВ Правилнику

организују дводневни WEBINAR на тему

НОВИ – ЈЕДИНСТВЕНИ ПРАВИЛНИК О ПДВ

Практична примена (од 1. јула 2021. године), новине, измене у односу на садашња правила, одговори на питања

20. мај 2021. од 10 до 14 часова
25. мај од 10 часова (одговори на питања)

Webinar ће се одржати у два дана – другог дана, 25. маја су одговори на питања.
У цену котизације обухваћена су оба дана

ПРОГРАМ WEBINARA

 • Промет добара и услуга без накнаде
 • Грађевинска делатност
 • Утврђивање пореске основице и издавање рачуна
 • Измена пореске основице и издавање документа о измени пореске основице
 • Лизинг
 • Пренос целокупне или дела имовине
 • Замена добара у гарантном року
 • Рекламни материјал, узорци, поклони мање вредности
 • Пореска ослобођења са правом на одбитак – новине
 • Пореска ослобођења без права на одбитак – новине
 • Сразмерни порески одбитак
 • ПДВ евиденције
 • ПОПДВ образац
 • Друге новине
 • Питања и одговори (други дан ВЕБИНАРА 25. мај 2021.)

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us). Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са адресе:
https://www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_maj.pdf

Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 19. маја.

Полазницима ће бити обезбеђен материјал: ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ које се достављају путе email-a.

Попуњену пријаву за учешће и доказ о уплати доставите најкасније до 19. маја на webinar@irr.co.rs

Котизација за webinar износи 7.500 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

У цену котизације обухваћена су оба дана.
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007