Webinar – ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

организују дводневни WEBINAR на тему

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ТЕХНИЧКИМ УПУТСТВИМА

ТЕСТНИ ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА СЕФ СИСТЕМА ЈЕ ЗАПОЧЕО 17.09.2021.

– ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И НАЧИНИ ПРОВЕРЕ ФУНКЦИОНИСАЊА –

22. октобар 2021. од 10 до 14 часова
25. октобар од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката
 • Законски услови израде Е-Фактуре и других рачуноводствених исправа и рад са њима у складу са Законом о
 • Е-Фактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардазивоних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Како Е-Фактурисање функционише?
 • Систем Електронских фактура – опис функционисања
 • Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора
 • Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура – Е-писарница,
 • Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 25. октобар)

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ WEBINARA СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРЕДАВАЧУ 

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (22. и 25. октобар).
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_22_oktobar.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 21. октобра) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 21. октобра.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за кориснике услуга Института РР (учесници неког од претходних вебинара и др.) износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)
За остале заинтересоване котизација за webinar износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_22_oktobar.pdf 

Учесници вебинара и претплатници на приручник Рачуноводствена пракса остварују право на повлашћену цену (1.600 дин. + ПДВ) за поручивање издања Приручник за електронско фактурисање.Цена за остале заинтересоване је 3.200 дин. + ПДВ.Предрачун за поручивање овог издања у претплати можете преузети овде 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007