Webinar – ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

организују дводневни WEBINAR на тему

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

НОВО: Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура 

ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

18. јун 2021. од 10 до 14 часова
22. јун од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Кратак преглед и тумачење актуелних законских норми у вези услова валидности електронске рачуноводствене исправе – стари и нови Закон о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о е-Фактурисању
 • Законски услови израде е-Фактуре и других рачуноводствених исправа и рад са њима у складу са Законом о е-Фактурисању
 • Приказ укупног модела поступања и обавеза које описује Закон о е-Фактурисању
 • Временски рокови законског поступања

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Како е-Фактурисање функционише?
 • Шема и начин функционисања протока е-Фактура у складу са Законом
 • Приказ и објашњење Система за Управљања Фактурама у јавном сектору
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора
 • Структуиране XML е-Фактуре, модели израде и начини употребе
 • Интеграција са постојећим рачуноводственим и ЕРП софтверима – е-Књиге
 • Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Модели израде и начини испоруке е-Фактура
 • Модел пријема, слања, обраде и архивирања е-Фактура и других рачуноводствених исправа
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде е-Фактура – е-Писарница, е-Деловодник, е-Администрација и е-Архива
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских рачуноводствених исправа

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 22. јун)

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу 

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (18. и 22. јун).
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_18_jun.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 17. јуна) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
17. јуна.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.
Котизација за webinar износи 7.800 дин. (ПДВ је урачунат у цену)

Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 

Учесници вебинара и претплатници на приручник Рачуноводствена пракса остварују право на повлашћену цену (1.600 дин. + ПДВ) за поручивање издања Приручник за електронско фактурисање.Цена за остале заинтересоване је 3.200 дин. + ПДВ.Предрачун за поручивање овог издања у претплати можете преузети овде 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007