Webinari у најави

Примена новог Контног оквира

(3. децембар – попуњен термин)
(6. децембар – попуњен термин)

(17. децембар – нов термин)


Нови систем е-фискализације

(дводневни 10. и 13. децембар)


Примена Закона о електронском фактурисању са упутствима поступања

(дводневни 23. и 24. децембар)